Itsear­vi­oin­nil­la kestä­väm­pään tieto­tek­niik­kaan

Tästä pääset itsearvioimaan käyttämääsi ICT-tekniikkaa ja siihen liittyviä päästöjä. Näiltä sivuilta saat käytännöllisiä ohjeita vähäpäästöisiin sekä kestäviin ICT-ratkaisuihin. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuuttasi nykyaikaisen tietojenkäsittely­infrastruktuurin sähköenergian kulutuksesta ja sen jakautumisesta eri toimijoiden kesken, sekä energian kulutuksen näkyväksi tekeminen. Arvioinnin avulla saat selkeän kuvan organisaatiosi informaatiotekniikan energiatehokkuuden nykytilanteesta sekä potentiaalisista säästökohteista.
Arvioinnin logo

Energiatehokkuus

Nykyaikainen tietojenkäsittely vaatii lukuisia erilaisia laitteita, kuten tietoliikenneverkkojen komponentteja, erilaisia palvelimia ja päätelaitteita eri tarkoituksiin. Ne kaikki kuluttavat päivä päivältä enemmän sähköenergiaa, jonka päästövaikutukset perustuvat niiden käyttämän sähköenergian tuotantotapaan ja -paikkaan. Tutustu energiatehokkuuteen vaikuttaviin asioihin, jotta voit halutessasi muokata omia tai organisaatiosi toimintatapoja energiatehokkaammaksi.
Arvioinnin logo

Digitaalisuuden hiilijalanjälki

Erilaisten uusien sovellusteknologioiden: esimerkiksi tekoälyn tai IoT:n tai mobiililaitteiden enenevä käyttö ja liiketoimintaprosessien digitalisoituminen eivät automaattisesti takaa eri resurssien aiempaa tehokkaampaa käyttöä, aiempaa parempaa materiaalitehokkuutta tai aiempaa pienempää hiilijalanjälkeä. Tietyissä tapauksissa vaikutus voi olla päinvastainen. Tutustu digitalisuuteen liittyvään hiilijalanjälkeen vaikuttaviin asioihin, jotta voit halutessasi muokata omia tai organisaatiosi toimintatapoja vähäpäästöisemmiksi.
Arvioinnin logo

Konesalit ja pilvipalvelut

Pilvipalvelujen suosio ja tarjonta kasvaa koko ajan ja ne muodostavat erittäin olennaisen osan nykyaikaisesta tietojenkäsittelystä. Ympäristöstään välittävien tietoteknisten palvelujen käyttäjien ja tilaajien kannattaa perehtyä konesalien ja erilaisten pilvipalvelujen ominaisuuksiin, jotta voi tehdä perusteltuja ja oman organisaation strategiaa tukevia hankintapäätöksiä. Tutustu konesalien, laskentakeskusten ja pilvipalvelujen ominaisuuksiin, jotta voit halutessasi muokata omia tai organisaatiosi toimintatapoja.